ΣΗΜΕΡΑ 25/11/2016 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ


ΛΟΓΩ ΙΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ…. ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΗΣ κ ΑΝΝΑΣ

Advertisements

Kίνητρα Kίνητρα –Παρακίνηση: Η σημασία τους για το νεαρό αθλητή


Η έννοια των κινήτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική στον αθλητισμό. Τα κίνητρα αναφέρονται σε υποθετικές εσωτερικές καταστάσεις και ψυχολογικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού που ωθούν το άτομο προς την επιδίωξη ενός στόχου. Με άλλα λόγια, τα κίνητρα αναφέρονται στις αιτίες και στο γιατί της ανθρώπινης συμπεριφοράς ή σε μια σχετικά σταθερή τάση (capacity) ενός ατόμου να κερδίσει μια αμοιβή (μια ικανοποίηση), η οποία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Τα κίνητρα αναφέρονται σε παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αρχή, την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή μιας συμπεριφοράς ή ενέργειας του ατόμου (Ζέρβας, 2002). Η αρχή αναφέρεται στην έναρξη μιας συμπεριφοράς, η ένταση στο βαθμό της ενεργοποίησης, η κατεύθυνση στην κίνηση του ατόμου προς ένα στόχο και η επιλογή στο ενδιαφέρον του ατόμου προς την επιλογή μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Η παρακίνηση είναι η διαδικασία που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του κινήτρου, της προσδοκίας (expectancy) και της αξίας (incentive value) των ανταμοιβών. Τα κίνητρα επίτευξης ορίζονται ως η ανάγκη που αισθάνεται το άτομο να πραγματοποιήσει ή να επιτύχει ορισμένους στόχους. Υπάρχουν δύο κίνητρα επίτευξης: (α) Το κίνητρο προσέγγισης της επιτυχίας που είναι η επιθυμία του ατόμου, η οποία διαφέρει από άτομο σε άτομο, να επιδιώκει και να εκτελεί καλά μια πράξη. Το κίνητρο προσέγγισης της επιτυχίας είναι αποτέλεσμα του κινήτρου επίτευξης, της πιθανότητας επιτυχίας και της αξίας της επιτυχίας. (β) Το κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας που είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που εμποδίζει ένα άτομο να εκτελεί σ’ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που οφείλεται στο προαίσθημα (ή την πρόληψη) ότι οι προσπάθειές του δεν θα έχουν επιτυχία. Το κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας είναι αποτέλεσμα του κινήτρου αποφυγής της αποτυχίας, της πιθανότητας αποτυχίας και της αξίας της αποτυχίας. Ένας βασικός διαχωρισμός των κινήτρων, της παρακίνησης είναι σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική παρακίνηση αναφέρεται σε ότι το άτομο παρακινείται από εσωτερικούς παράγοντες χωρίς εξωτερική αμοιβή, ενώ στην εξωτερική παρακίνηση περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι παρακινούν το άτομο προς την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στους εσωτερικούς παρακινητικούς παράγοντες (Ζέρβας, 2002) περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: • Ανάγκη του ατόμου για επίτευξη: Αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, το οποίο αναπτύσσεται από μικρή ηλικία και διακρίνει τα άτομα με έντονη ανάγκη για βελτίωση. Τα άτομα με υψηλή ανάγκη για επίτευξη βάζουν πιο ρεαλιστικούς στόχους και εκτελούν καλύτερα κάτω από αγωνιστικές συνθήκες. • Στόχοι: Οι στόχοι αποτελούν μέσο αύξησης της προσπάθειας (βλέπε τοποθέτηση – καθορισμός στόχων). • Προσωπικό επίπεδο προσδοκιών: Διαμορφώνουν το επίπεδο της προσδοκούμενης απόδοσης που έχει ο αθλητής. Η προσδοκούμενη απόδοση επηρεάζεται και διαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό από χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την ανάγκη του ατόμου για επίτευξη, την αυτοπεποίθηση, και την αντιλαμβανόμενη ικανότητά του, και τις εμπειρίες επιτυχίας και αποτυχίας του ατόμου. 12 • Επιτυχία – αποτυχία: Η επιτυχία δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα στον αθλητή, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για προσπάθεια, ενώ η αποτυχία δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα, απογοήτευση, αποθάρρυνση, μείωση του ενδιαφέροντος. Σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι πρώτες εμπειρίες του αθλητή για την απόκτηση των δεξιοτήτων του. Επίσης αθλητές οι οποίοι φοβούνται την αποτυχία θέτουν πολύ χαμηλούς στόχους ή εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση στις προσδοκίες απόδοσής τους. Στους εξωτερικούς παρακινητικούς παράγοντες περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: • Ο προπονητής: Συγκεκριμένα είναι σκόπιμο να διακρίνεται από γνώση του αντικειμένου, διδακτική και προπονητική ικανότητα, αφοσίωση στο έργο του, θέληση για δουλειά και κατάλληλη συμπεριφορά προς τον αθλητή. • Η διδασκαλία: Η μέθοδος και τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παρακινητικό παράγοντα του μαθητή. Ειδικότερα, η διδασκαλία είναι σκόπιμο να διακρίνεται από ανατροφοδότηση και σωστή κριτική η οποία θα χρησιμοποιείται ως μέθοδος αύξησης του ενδιαφέροντος του μαθητή ή του αθλητή. Επίσης, οι αλλαγές, η πολυπλοκότητα, η ποικιλία και η ανανέωση στα μέσα, τις ασκήσεις και τη μέθοδο αποτελούν κίνητρο για αύξηση της προσπάθειας του αθλητή. • Συμμετοχή στις αποφάσεις: Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο της τοποθέτησης και του καθορισμού των στόχων, η συμμετοχή στις αποφάσεις του αθλητή συμβάλλει στην ενημέρωσή του, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού δέσμευσής του με τον επιδιωκόμενο στόχο και των κινήτρων του. • Συναγωνισμός: Ο συναγωνισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παρακινητικό παράγοντα, ο οποίος δύναται να συμβάλλει στην κοινωνική προσαρμογή και την ανάπτυξη ηθικών αξιών στο άτομο. Επίσης μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της διάθεσης για συμμετοχή, προσπάθεια και απόδοση, τόσο από τον αθλητή, όσο και από τον προπονητή. • Άλλοι παράγοντες: Σημαντικοί παρακινητικοί παράγοντες είναι τα μ

Κανόνες Συμπεριφοράς Αθλητή


Δείτε αναλυτικότερα, στο καταπληκτικό «Τα Μυστικά Του Παρθενώνα»:


Τα Μυστικά Του Παρθενώνα: Το Ντοκιμαντέρ Που Πρέπει Να Δεις! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του PBS με τον τίτλο «Secrets of the Parthenon» (=Τα μυστικά του Παρθενώνα) αναλύει τον τρόπο, με τον οποίο χτίστηκε ο Παρθενώνας, και καταγράφει τις προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιώνν για την αναστήλωσή του.

Πριν από αρκετές δεκαετίες κατάλαβαν για πρώτη φορά οι αρχαιολόγοι, οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί, ότι το εμβληματικό μνημείο που εκφράζει το δυτικό πολιτισμό, ο Παρθενώνας, κινδύνευε να καταρρεύσει.

Διάβασε επίσης: «Όλη Η Παγκόσμια Ιστορία Σε Ενάμιση Λεπτό! (ΒΙΝΤΕΟ)»

Το σύγχρονο εργοτάξιο που δημιουργήθηκε υπό την υποπτεία του Μανώλη Κορρέέπρεπε, σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη για την αναστήλωση, να αναγνωρίσει και να ταυτοποιήσει κάθε μαρμάρινο κομμάτι, είτε είχε κάποια συγκεκριμένη θέση είτε βρίσκεται πεταμένο τριγύρω.

Ο Μανώλης Κορρές βρήκε τέτοια μαρμάρινα θραύσματα μέχρι και 2 χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Γι’ αυτό, στην πορεία των εργασιών, χρειάστηκε πολλές φορές να αποσυναρμολογήσουν ολόκληρα τμήματα του Παρθενώνα, για να τα ανοικοδομήσουν καλύτερα.

Στη διάρκεια των εργασιών, ανακαλύφθηκε ότι ο Παρθενώνας, αν και δεν είχε θεμέλια, είχε τριπλή αντισεισμική θωράκιση. Σύμφωνα με την πολιτικό μηχανικό Νίκη Τιμοθέου, φαίνεται πως οι αρχαίοι είχαν ανακαλύψει αυτό που σήμερα ονομάζουμε «σεισμική μόνωση». Αυτή η τριπλή μόνωση εντοπίζεται σε διαφορετικά σημεία του οικοδομήματος:

  • Στις στρώσεις των τεράστιων, οριζόντιων και εξαιρετικά λείων μαρμάρων, πάνω στα οποία «πατάει» ο Παρθενώνας.
  • Στους μεταλλικούς, ελαστικούς συνδέσμους, οι οποίοι συνδέουν τις πλάκες κάθε στρώματος.
  • Στις κολώνες του κτίσματος, οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε φέτες, τέλεια εφαρμοσμένες η μία πάνω στην άλλη, για να αντέξουν τους κραδασμούς της γης.

Όπως σημείωσε η κυρία Τιμοθέου, το αποτέλεσμα αυτής της τριπλής μονωτικής φόρμουλας ήταν να κινούν τα επιφανειακά σεισμικά κύματα το ένα στρώμα των μαρμάρινων πλακών πάνω στο άλλο, την ίδια ώρα που οι σύνδεσμοι εκτόνωναν την κινητική ενέργεια που ανέπτυσσε ο εγκέλαδος. Τέλος, ο τρόπος με τον οποίο ήταν τοποθετημένες οι κολώνες, επέτρεπαν στο οικοδόμημα να ταλαντεύεται, αλλά να μην καταρρέει.

Διάβασε επίσης: «Ο Οδυσσέας έφτασε στην Ιθάκη στις 25 Οκτωβρίου 1207 π.Χ.»

Δείτε αναλυτικότερα, στο καταπληκτικό «Τα Μυστικά Του Παρθενώνα»:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ • ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΑΙ • ΠΡΟΠΟΝΟΥΜΑΙ • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 5 συμβουλές για μια ασφαλή ατομική προπόνηση


5 συμβουλές για μια ασφαλή προσωπική προπόνηση

Η ενασχόληση με τα ακροβατικά, είτε είναι εδάφους είτε εναέρια (Pole Dance Fitnessεναέρια ακροβατικά πανιά, εναέριο ακροβατικό στεφάνι κλπ) έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετού κόσμου, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για μία μορφή άσκησης που απαιτεί μεγάλη προσοχή καθώς έχει έναν βαθμό επικινδυνότητας. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν προκληθεί τραυματισμοί διαφόρων ειδών. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για τραβήγματα των μυών -κατά τη διάρκεια των διατάσεων ή σε κάποια άσκηση που απαιτεί ευλυγισία- θλάσεις, τενοντίτιδες ή καταπόνηση συγκεκριμένων σημείων του σώματος. Υπάρχουν όμως και τραυματισμοί που είναι σαφώς πιο επικίνδυνοι, επίπονοι και ψυχοφθόροι.

Προτεραιότητα λοιπόν των δασκάλων είναι να φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών, να έχουν επαρκείς γνώσεις πρόληψης και αντιμετώπισης τραυματισμών καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια του μαθήματος να υποβοηθούν τους μαθητές και να συμβουλεύουν σωστά.

Τι γίνεται όμως όταν οι μαθητές προπονούνται χωρίς τους δασκάλους;

Η πλειοψηφία των μαθητών προπονείται αρκετά συχνά σε ώρες εκτός μαθημάτων, είτε στην ελεύθερη ώρα της σχολής είτε στο σπίτι, εάν υπάρχει η δυνατότητα. Σε αυτές τις ώρες ο καθένας έχει την ελευθερία να επαναλάβει τρικ που διδάχθηκαν στο μάθημα αλλά και καινούρια. Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης για τις προπονήσεις είναι το internet, και μιλώντας από προσωπική πείρα, όλοι το χρησιμοποιούμε και κρατάμε τρικ που θέλουμε να δοκιμάσουμε γιατί: »πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;» ή »αφού το έκαναν τόσοι θα το κάνω και εγώ». Και αυτό είναι το σημείο που θέλει την περισσότερη προσοχή!

Η πρόοδος, η ευλυγισία, η δύναμη, η αντοχή, ο έλεγχος είναι διαφορετικά στον κάθε άνθρωπο.

Μία ατομική προπόνηση μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει σε κάποιον σοβαρό τραυματισμό εάν δεν γίνει σωστά.

Συμβουλές για μια ασφαλή ατομική προπόνηση

Για να αποφύγουμε τυχόν άσχημες καταστάσεις πρέπει:

1. Να ακούμε το σώμα μας

Εάν παραδείγματος χάριν ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι καταπονημένο ή κατά τη διάρκεια μιας διάτασης νιώσουμε αρκετό πόνο ή παρατηρήσουμε να τρέμουν τα άκρα μας, σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη ώρα να πιεστούμε.

2. Να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητές μας

Δεν είναι απαραίτητο να καταφέρουμε όσα και οι υπόλοιποι. Το κάθε σώμα είναι διαφορετικό και σίγουρα θα υπάρχουν τρικ που δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Με σωστή προπόνηση και υπομονή αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

3. Να ζητάμε από κάποιον να είναι κοντά μας

Δεν είναι κακό να ζητήσουμε από κάποιον φίλο που προπονείται μαζί μας να είναι κοντά μας, ή αν βρισκόμαστε στο σπίτι ακόμα και από κάποιον συγγενή. Όχι για υποβοήθηση, καθώς δεν υπάρχουν οι γνώσεις, αλλά για μία αίσθηση ασφάλειας που είναι απαραίτητη.

4. Να μην δοκιμάζουμε τα πάντα

Τα τρικ με μεγάλο βαθμό δυσκολίας είναι αδιαμφισβήτητα θεαματικά. Δυστυχώς, η δυσκολία και ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αντιστρόφως ανάλογοι. Επομένως πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί όταν φτιάχνουμε τη λίστα της προπόνησής μας.

5. Να εκμεταλλευόμαστε τις μέρες που το σώμα μας είναι πολύ κουρασμένο

Εκείνες τις μέρες δεν είναι καλό να πιέζουμε το σώμα μας με δύσκολα τρικ, αντιθέτως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη μέρα και να δώσουμε χρόνο στο floorwork και στις διατάσεις μας.

7 απλοί τρόποι για να βελτιώσεις την αυτοπεποίθησή σου


Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι από τα καλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου – μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό του και προς τους άλλους. Είναι σημαντικός παράγοντας στις σχέσεις, στη δουλειά, στην υγεία. Σημαίνει ότι μπορείς να είσαι ρεαλιστικά και δημιουργικά σε επαφή με τον κόσμο των δυνατοτήτων σου και των ταλέντων σου.

Σημαίνει ότι πιστεύεις ότι ο εαυτός σου αξίζει, ότι έχεις εμπιστοσύνη στις πραγματικές ικανότητές σου και ότι έχεις επίγνωση των ορίων σου. Μπορείς έτσι να βιώνεις με πληρότητα την καθημερινότητά σου, να επιτυγχάνεις τους στόχους σου και να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σου. Η πολύ χαμηλή ή η πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικά κριτήρια και μπορεί να είναι επιζήμια για τον εαυτό σου ή/και τους άλλους. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί ή και να θεραπευτεί με πολλούς τρόπους.

Παρακάτω προτείνω επτά τρόπους που σύμφωνα με έρευνες βοηθούν στην βελτίωση της αυτοπεποίθησης και άρα της ποιότητας που βιώνεις τη ζωή σου και τον εαυτό σου στην καθημερινότητα.

Βελτίωση αυτοπεποίθησης – αυτοεκτίμησης

1. Η αυτοπεποίθηση – και η βελτίωσή της – έχει άμεση σχέση με την ενθάρρυνση και την αποδοχή. Απέφευγε ανθρώπους ή καταστάσεις που είναι τοξικά για εσένα και που καλλιεργούν αμφιβολίες για τον εαυτό σου, τις πράξεις σου και τις δυνατότητές σου π.χ. με συνεχόμενη στείρα ή/και αρνητική κριτική, έμφαση στα λάθη ή κάθε είδους υποτίμηση. Κάποιες φορές αυτό πιθανόν να συμβαίνει και από την εσωτερική σου φωνή όταν αυτή σε επικρίνει. Μπορείς να μάθεις να κατασιγάζεις αυτή την φωνή και μια πιο εποικοδομητική θετική φωνή να αρχίσει προοδευτικά να παίρνει περισσότερο τον λόγο. Συνήθως είναι θέμα προσπάθειας και εξάσκησης.

2. Εντόπισε ή ξαναθυμήσου πράγματα που σου αρέσει να κάνεις και συνήθως είσαι καλός/ή σε αυτά. Κάθε άνθρωπος έχει τουλάχιστον ένα ταλέντο σε κάτι με τρόπο μοναδικό. Ίσως χρειαστεί λίγη παραπάνω προσπάθεια για να το ξεσκεπάσεις ή να το ξεσκονίσεις και να το καλλιεργήσεις. Ένας τρόπος για να το κάνεις είναι για παράδειγμα να είσαι ανοιχτός στο να δοκιμάσεις κάτι που θα ήθελες να κάνεις ή να ξανακάνεις αλλά ποτέ δεν το προσπάθησες στην πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. ένα άθλημα, ένα ταξίδι, ένα χόμπι. Η συνεχής αναβολή για κάτι που θέλεις και μπορείς συνήθως συμβάλει στην μείωση της αυτοπεποίθησης.

3. Προσπάθησε σε συστηματική βάση να κάνεις κάτι θρεπτικό για σένα. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. μια βόλτα στην φύση, ένας καφές ή ένα δείπνο με έναν καλό φίλο, ένα μασάζ, το να αγοράσεις ένα δώρο για τον εαυτό σου. Το να κάνεις συστηματικά κάτι θρεπτικό για εσένα συνήθως βοηθάει στο να είσαι σε συνεχή επαφή με τον εαυτό σου και στο να μπορείς να αναγνωρίζεις και να ικανοποιείς τις ανάγκες σου. Αυτό συντελεί σημαντικά στο να έχεις πραγματική αυτοπεποίθηση αλλά και στο να εξελίσσεσαι γνωρίζοντας κάτι καινούριο και θρεπτικό για τον εαυτό σου.

4. Υπάρχει αρκετή για όλους! Όσο περίεργο κι αν μπορεί να ακούγεται κάποιες φορές οι άνθρωποι αποφεύγουν να πιστεύουν στον εαυτό τους επειδή άλλοι άνθρωποι γύρω τους δεν πιστεύουν κι εκείνοι στον εαυτό τους – έχουν δηλαδή προβλήματα αυτοπεποίθησης. Έτσι μπορεί να πιάνεις καμιά φορά τον εαυτό σου να αισθάνεται ντροπή επειδή είσαι καλός σε κάτι ή βλάκας επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Μην αφήνεις κάτι τέτοιο να σου στερεί την δική σου πίστη στις ικανότητές σου  ο καθένας μπορεί να αποκτήσει ή/και να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του εφόσον το θελήσει και το προσπαθήσει. Τις περισσότερες φορές είναι θέμα επιλογής, απόφασης και εξάσκησης.

5. Αποδεσμεύσου από το ‘τέλειο’. Το ‘τέλειο’ είναι εχθρός της αυτοπεποίθησης. Το να θέτεις υπερβολικά υψηλά κριτήρια ή στόχους σε εσένα ή και στους άλλους είναι συνήθως ένας καλός τρόπος να νιώσεις απογοήτευση. Κάτι τέτοιο συνήθως μειώνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας. Το να έχεις πραγματική αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι τέλεια, συνήθως σημαίνει ότι επιλέγεις να κάνεις κάτι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει. Πώς θα αισθανόσουν αν σου έλεγα ότι η έννοια λάθος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει; Υπάρχουν απλά δρόμοι και μονοπάτια που κάποιες φορές δεν σε οδηγούν εκεί που θέλεις.

6. ‘Τον εαυτό σου τον έχεις πάντα μαζί σου. Το να έχεις πραγματική αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι συμπεριφέρεσαι και στον εαυτό σου με αγάπη και αποδοχή. Τα επίπεδα αυτοπεποίθησης δεν είναι κάτι παγιωμένο αλλά μεταβάλλονται. Ωστόσο, μην αφήνεις τα επίπεδα της αυτοπεποίθησής σου να εξαρτώνται και να καθορίζονται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό από τους άλλους ή από τις εξωτερικές συνθήκες γύρω σου.

Μπορείς να βάλεις ένα όριο και να υποσχεθείς στον εαυτό σου πως ό,τι και να συμβεί θα προσπαθήσω όσο πραγματικά μπορώ να μην ξεπεράσω αυτό το όριο. Για παράδειγμα, δεν θα σταματήσω να βλέπω τους φίλους μου επειδή χωρίζω ή δεν θα αναβάλω να κάνω τη βόλτα μου ή την γυμναστική μου επειδή είχα μια κακή μέρα στη δουλειά ή θα συνεχίσω την προσπάθεια να βρω την δουλειά ή την σχέση που θα ήθελα ανεξάρτητα από το αν οι ως τώρα οι προσπάθειές μου δεν απέδωσαν όσο θα ήθελα.? Θύμισε στον εαυτό σου ότι αν εσύ δεν είσαι καλά θα χρειαστείς περισσότερη προσπάθεια για να αντεπεξέλθεις σε μια δύσκολη κατάσταση.

7. Εσύ επιλέγεις! Αυτοί είναι μόλις επτά τρόποι από τους πάρα πολλούς που θα μπορούσαν να προταθούν. Διαβάζοντας αυτό το άρθρο ίσως να έχεις σκεφτεί και άλλους, δικούς σου τρόπους, που βοηθούν καλύτερα εσένα να καλλιεργήσεις και να βελτιώσεις την αυτοπεποίθησή σου. Η επιλογή του για το πώς θα το κάνεις – εφόσον το θέλεις – είναι δική σου. Απλά ίσως χρειαστεί να το σκεφτείς, να ψάξεις και να βρεις την καταλληλότερη διαδρομή γIα σένα. Μπορεί αυτό να γίνει μέσα από ένα άθλημα, από σεμινάρια, από ομάδες, από ατομική θεραπεία, από ένα ταξίδι. Σημασία έχει ότι μπορείς!