Κανονισμός Λειτουργίας Συλλόγου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ο.Δημόκριτος, ο οποίος βασίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία και είναι επικαιροποιημένος και εμπλουτισμένος με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, που καθιστούν ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και διοίκηση του.

Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα της κοινωνίας, ενασχόληση που δημιουργεί στα άτομα ευεξία και χαρά, προστατεύει την υγεία, κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους και βελτιώνει την κοινωνική συνοχή.

Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας, αποτελεί υποχρέωση του συλλόγου προκειμένου να θεσπίσει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας για την υλοποίηση των δράσεων.

Τον κανονισμό λειτουργίας γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους και μελών συλλόγου) και γενικά, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων. Ο κανονισμός λειτουργίας εισηγείται από την ειδική επιστημονική επιτροπή και υποβάλλεται στο οικείο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Η σύνταξη και εισήγηση Κανονισμού είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει ο σύλλογος ώστε η λειτουργία του να είναι σύμφωνη και εναρμονισμένοι με τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους του Κράτους.

Ο κανονισμός λειτουργίας αποσκοπεί:

 • Υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και την προαγωγή και διάδοση αθλημάτων που ανήκουν στην Ε.Γ.Ο.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ευαίσθητων ομάδων (παιδιά).
 • Συνεργασία με το αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες.
 • Ανάπτυξη του αθλητισμού με την αξιοποίηση και εφαρμογή καινοτόμων, υπολογιστικών προγραμμάτων, ανάπτυξη τεχνολογικών υλικών προς όφελος των αθλημάτων της Ε.Γ.Ο. κ.ά.
 • Συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού, του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού.
 • Υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού επιπέδου καθώς και εκδηλώσεων φορέων τοπικού χαρακτήρα.

Κανονισμός:

ΑΡΘΡΟ 1 (ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

 1. Ο Σύλλογος υποχρεούται να έχει Μητρώο Αθλητή και Μητρώο Μέλους σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο αθλητή θα είναι σε εφαρμογή Excel όπου θα περιλαμβάνει την ιατρική βεβαίωση, το πιστοποιητικό γέννησης, 1 φωτογραφία, τους αγώνες που συμμετείχε και τις διακρίσεις.
 2. Κάθε αθλητής/τρια έχει ειδική κάρτα του συλλόγου όπου αναγράφεται το τμήμα, το ονοματεπώνυμο και ότι έχει την απαραίτητη ιατρική εξέταση προς άθληση.
 3. Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Α.Ο.Δημόκριτου προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στην οποία αναγράφονται οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των αθλητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση (σε διάστημα μιας εβδομάδας), ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο Σωματείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται.
 4. Ο Σύλλογος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τοποθέτηση των οργάνων και υλικών του γυμναστηρίου, προς αποφυγή τραυματισμών.
 5. Ο Σύλλογος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα στους χώρους του γυμναστηρίου και ειδικότερα στις τουαλέτες.

ΑΡΘΡΟ 2 – (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΦΘΟΡΕΣ)

 1. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητική φόρμα κ.ά.
 2. Κάθε ομάδα αθλητών συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή.
 3. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους.
 4. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή. Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.
 5. Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια.
 6. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του γυμναστηρίου ενόργανης γυμναστικής και χρήσης των οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις.
 7. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται άμεσα στη συνήθη χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων.
 8. Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς, οι οποίοι υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 3 – (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ)

 1. Ο καθορισμός τμημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους προπονητές.
 2. Η εναλλαγή ενός αθλητή από το ένα τμήμα στο άλλο γίνεται αποκλειστικά και μόνο κάτω από ειδικευμένα τεστ αξιολόγησης πλατφόρμας F.I.G. και μετά από συνεδρίαση των προπονητών.
 3. Οι προπονητές μία φορά τον μήνα συνεδριάζουν, συζητάνε και επιλύουν προβλήματα που ανακύπτουν.
 4. Οι προπονητές ανακοινώνουν στους γονείς των παιδιών το αθλητικό ημερολόγιο του συλλόγου και παρουσιάζουν ένα πρώτο πλάνο για τους αγώνες που θα υπάρξουν.
 5. Οι προπονητές σε ειδικό πίνακα ανακοινώνουν τα τεστ αξιολόγησης των αθλητών/τριών, ώστε οι αθλητές/τριες να γνωρίζουν την πρόοδο τους.
 6. Σε θέματα τεχνικής και προπονητικής, οι προπονητές του συλλόγου έχουν ισόνομη θέση.
 7. Για οποιαδήποτε εκδήλωση, σεμινάριο, εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων ή διεξαγωγή αγώνων απαιτείται έγκριση του προέδρου του συλλόγου ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. ΑΡΘΡΟ 4 – (ΓΟΝΕΙΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
 9. Ο γονέας ή κηδεμόνας έχει δικαίωμα στην έγκαιρη ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού του, για οποιαδήποτε εκδήλωση, σεμινάριο ή αγώνα.
 10. Ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του από τους προπονητές και την ηλικιακή αγωνιστική κατηγορία που συμμετέχει.
 11. Ενημερώνεται έγκαιρα για τα καμπ προετοιμασίας των αθλητών/τριών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 12. Ενημερώνεται για τον κανονισμό των αγώνων βάση της υπάρχουσας προκήρυξης της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.).
 13. Υποχρεούται να μην ενοχλεί στην ώρα προπόνησης με υποδείξεις προπονητικής, φέρνοντας το παιδί του σε ψυχολογικό στρες και τον προπονητή σε δυσάρεστη θέση.
 14. Υποχρεούται να πληρώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα την μηνιαία συνδρομή για την εύρωστη λειτουργία του συλλόγου.
 15. Υποχρεούται για οποιαδήποτε απορία σε θέματα προπονητικής να τα επιλύει μόνο με τον προπονητή.
 16. Έχουν δικαίωμα οι γονείς να απαγορεύουν δημοσιεύσεις με φωτογραφίες των παιδιών τους εφόσον το επιθυμούν, και το κάνουν γραπτώς με αίτηση τους προς τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5 (Αναγκαία Πιστοποιητικά Μελών συλλόγου):

 1. Αίτηση εγγραφής μέλους

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – (Αναγκαία Πιστοποιητικά Αθλητών Συλλόγου Αγωνιστικής Κατηγορίας για έκδοση δελτίου):

 

 1. Βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου ή παιδιάτρου, που βεβαιώνει την κατάσταση της υγείας του αθλητή και την ικανότητά του να αθληθεί.
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης
 3. 4 φωτογραφίες έγχρωμες

ΑΡΘΡΟ 7 – (Καθορισμός θέσεων για την εύρωστη λειτουργία του Συλλόγου):

 1. Υπεύθυνος επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε.
 2. Υπεύθυνος επικοινωνίας με τα μέσα δικτύωσης facebook, twitter, block κ.ά.
 3. Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Συλλόγου
 4. Υπεύθυνος επικοινωνίας με φορείς του δήμου, άλλων συλλόγων και με φορείς του εξωτερικού
 5. Υπεύθυνος διαφήμισης Συλλόγου
 6. Υπεύθυνος για εύρεση χορηγιών η υποστήριξης του Συλλόγου
 7. Υπεύθυνος για κοινωνικές δράσεις του συλλόγου
 8. Υπεύθυνοι Τμημάτων Συλλόγου
 9. Υπεύθυνος Δράσεων στην Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση
 10. Υπεύθυνος τομέα έκτακτης ανάγκης

 

Ο παραπάνω κανονισμός λειτουργίας του συλλόγου κοινοποιείται γραπτώς σε κάθε μέλος του και δύναται να αντικατασταθεί ή να προστεθούν καινούργια άρθρα μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, των προπονητών και τουλάχιστον ενός μέλους (γονέας ή κηδεμόνας) από κάθε τμήμα.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s